Övriga maskiner

Mobilarbetsplattform men en räckvidd på 17 m. Uppfyller maskindirektivet 2006/42/EC.

Gripsåg som möjlliggör nedplockning av svåråtkommliga träd. Trädfällning och borttransport i samma ekipage.

Vattentank på lastväxlarram  med spridningsutrustning, pump för lastning och högtryckstvätt. (10 m3)

Tippkärror och containersläp.