Entreprenad

JEMAB har en bra kompetens, efter år av erfarenhet,  av mark- och rivningsarbete och där vi alltid eftersträvar att hitta den optimala lösningen på era önskemål. Arbeten som utförs är bland annat schaktning, rivning och markarbeten av yttre miljöer.