ISO – uppdaterad

JEMAB har nu lyft certifieringen av kvalite och Miljö till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015