Bandgrävare

JEMAB har en flotta på 15 bandgrävare, i storlek från 5 till 53 ton. Tyngdpunkten ligger på knappa 30 ton.
Maskinerna är moderna och utrustade med maskinstyrning och GEO-rog.
Ett brett sortiment av skopor och rivningsutrustning finns för respekive maskin.