Nybyggnation av hjälpmedelscentral

Markentreprenad, nybyggnation av hjälpmedelscentral  på Ryhov, beställare  Blue Wall.