Rivning Nässjö

Jemab utför rivning av fastighet i centrla Nässjö åt SML-fastigheter.