Rivning Ekenässjön

JEMAB utför rivning av Ekebo äldreboende, Kund Vetlanda kommun.