Två schaktekipage

Två nya Scania, tridem med kärror är anskaffade. Båda med Zetterberg byggnation.