Utbyggnad ITAB Nässjö

Markentreprenad, Utbyggnad av ITAB Nässjö, beställare  Blue Wall.