Om JEMAB

JEMAB stoltserar med många års branscherfarenhet. I drygt 50 år har företaget varit verksamt inom maskin- och anläggningsarbete.
Jönköpings Entreprenad & Markbyggnad AB, JEMAB, startade redan 1966 och har alltsedan dess vuxit med omsorg och är idag en betydande aktör som maskin-, lastbilsleverantör samt markentreprenad. Verksamheten har sedan starten funnits i Jönköping och det är i denna region de flesta uppdragen utförs.
JEMAB arbetar med uthyrning av entreprenadmaskiner, åkeriverksamhet samt mark- och rivningsentreprenader.

JEMAB har idag ett 45-tal anställda som arbetar i Jönköping med omnejd.
Vi har en mångårig kompetens inom alla de områden som verksamheten bedrivs. Maskinparken är modern och välvårdad och består av ett 45-tal enheter. Med vårt kunnande och våra resurser är vi en god och stark samarbetspartner som kan, genom att hitta de optimala lösningarna, uppfylla kundens önskemål. Exempel på arbeten som utförs är schaktning och markarbeten.

Bland JEMABs främsta kunder, som vi regelbundet samarbetar med, finns NCC, Svevia, PEAB, Strand, AMA, m.fl.

ISO

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Utdrag ur Policy dokument:

JEMAB ska leverera tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntningar på kvalitet. Samtidigt ska vi aktivt verka för att minimera verksamhetens negativa påverkan på miljön. Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt förtroende. Arbetet ska ske inom ramarna för vad som är tekniskt, affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart. Självklart är minimikravet för vårt arbete att alla lagar och andra krav som styr verksamheten ska vara uppfyllda.

Våra kvalitetsmål sätter vi med utgångspunkt från att vi ständigt ska förbättra vår kvalitet och på så sätt öka nyttan både för oss själva och för våra kunder.
Vi vill att våra kunder ska tycka om att anlita JEMAB som leverantör, för att vi är bra på det vi gör och att vi är bra att ha med att göra.